Kategoriler

G-U İspanyolet

Gretsch­-Unitas, 100’den fazla başarılı yılın ardından pen­cere tekno­lojisi, kapı tekno­lojisi, otomatik giriş sis­tem­leri ve bina yönetim sis­tem­leri alanında lider firmalardan biri konu­muna gelmiştir. Müstakil konutlar için pen­cere don­anım­larından büyük kuruluşlar için kompleks bina yönetim sis­tem­le­rine kadar, oldukça geniş ve kendi alanında rakipsiz bir ürün gamına sahibiz. Bir sistem sağlayıcısı veya CE ser­ti­fikasına ihti­yacınız varsa da bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

GU'da pen­cere ve balkon kapılarını hareket ettirmek veya emniyete almak için çok farklı tiplerde ürünler bulabilirsiniz. Pen­cere açma yön­temi veya kasa malze­mesi ne olursa olsun, GU müşte­ri­le­rine çok çeşitli çözümler sunmakt­adır. Uygun akse­suar­larımız, ve tabiki de sağ­ladığımız hızlı ve güve­nilir servisimizle sektörümüzüm lider firmaları arasında yerimizi almaktayız .

 

 

CEPHE İÇİN DONANIMLAR

 

Tüm cephe açılma türlerinde uzman olan Gretsch­-Unitas, yenilikçi açma meka­nizmaları gelişti­ril­mes­inde uzun yıllara dayanan teknik yeter­li­liğe sahip bir şirkettir. GU uzm­anları, yenilikçi müh­endislik çalışmaları olarak tek tek pro­jeler için özel olarak gelişti­rilen obje odaklı özel parçaları, kendini kanıt­lanmış olan GU ürün yelpazes­inden elem­anlarla bir araya getirmek­tedir. Vasi­stas, paralel devirmeli, döner ve kelebek camlar için don­anımlar ve özel müşteri istek­leri doğrultusunda imal edilen özel kon­strüksiyonlarla, camlar için yeni açılma türle­rine ve biçim­le­rine yönelik talepler, ben­zersiz bir estetik ile yerine geti­rilmek­tedir. Hizmet yelpazesi, teknik planlama ve kon­strüksiyondan özel parçaların ima­latına ve dünyanın dört bir yanında müşte­ri­lerle bir­likte pro­jelerin hayata geçi­rilsine uzanmaktadır.

 

 

ÇİFT AÇILIM DONANIMLARI

 

Pen­cere ve kapı tekno­lojileri alanında uluslara­rası pazarda lider firmalardan biri olan Gretsch­-Unitas Şirketler Grubu, çift açılım sis­tem­leri için pro­fe­s­yonel ve yetkin bir çözüm ortağıdır. Çift açılım sis­temi ürün pro­gramı, yaygın olarak kullanılabilen, tam don­anımlı ve estetik çözümler sunmakt­adır.

 

 

PARALEL-DEVİRMELİ SÜRME DONANIMLARI

 

Paralel-devrilmeli sürme don­anım­larımız, standart pen­cere pro­fil­lerinden kapı üretiminde yeni boyutlar açmıştır. Don­anımlar, yenilikçi araba tas­arım­ları sayes­inde yüksek ve ağır kanat­larda dahi düzgün bir şekilde çalışır ve uzun ömür­lüdür. Kanatlar hava­landırma için vasi­stas konu­mund­ayken, fırtınaya karşı dayanıklı makaslar tarafından güvenli bir şekilde tutulur. Geniş ve ağır kapılar için ilave güç kontrolü özelliği, kanadın kapanırken con­taya karşı çekildiğini, ve açılırken de tekrar itildiğini garan­tiler.

 

GU paralel-devrilmeli sürme don­anım­ları, kanat­ların sessiz ve kon­forlu bir şekilde hareke­tini sağlar, kullanımı oldukça kolaydır, bütün fonksiyonlar tek koldan kumanda edilir.

 

 

PARALEL SÜRME DONANIMLARI

 

Paralel sürme sis­temi meka­niz­ması, düzgün çalışmayı ve güvenli kullanımı garan­tilemiştir. Bu sayede don­anımlar, pro­filler veya yapılar zarar görmez.

 

Yeni gelişti­rilmiş, üste monte edilen rulm­anlı makaslar ve alta monte edilen sürme ara­baları sayes­inde kanat, açma veya kapama pozi­syonuna düzgün ve yumuşak bir biçimde hareket eder.

 

GU paralel sürme don­anım­ları hassas işlevsellik­leri sayes­inde uzun ömür­lüdür, kullanıcıların kalite, konfor ve güvenlik ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılar.

 

 

KATLANIR SÜRME DONANIMLARI

 

Gretsch­ Unitas kat­lanır sürme don­anım­ları, birçok avantajı buluşturan çözümler sunar. Daha ağır kanatlar kullanılabidiği için, daha az sayıda kanat gerektirir ve maksimum açılma genişliğini garan­tiler. Kullanılabilen büyük camlar, gün ışığının odanın içe­risine gir­me­sine izin verir; bu sayede, yaşam alanlarında özel bir atmosfer yaratılabilmek­tedir.

 

Kanatlar üst ve alt raylardaki kanall­arın içe­ris­inde, plastik kaplı bilyalı rulm­anlara sahip sürme teker­lekler sayes­inde son derece sessiz ve hassas bir şekilde kaydırılır. Büyük ve ağır kat­lanır sürme kapılar, bu sayede güvenli ve son derece kolay bir şekilde hareket etti­rilir.

 

 

KALDIRMALI SÜRME DONANIMLARI

 

Kaldırmalı sürme sis­teminin mucidi ve bu konuda pazarın lideri olarak GU size, ayırt edici özellik­leri yüksek kullanma kon­foru, hırsızlığa karşı güven, değişken bir mekân hava­landır­ması ve kolay montaj olan kaldırmalı sürme don­anım­larını sunmakt­adır. GU kaldırmalı sürme don­anım­ları, ahşap veya plastik olduğu kadar metal pen­cere ve kapılar için de uygundur. Bunun yanı sıra gece hava­landırma sis­temi, uyumlu eşik pro­fil­leri ve hız sınır­layıcı opsiyonel olarak tercih edilen ürünler arasındadır. Bunun ötes­inde akldırmalı sürme elem­anlar için sistem çözüm­leri EnEV'nin kartı beklen­tilerini daha bugünden karşılamakt­adır.

 

 

YATAY PİVOT DONANIMLARI

 

Yatay pivot pen­cer­eler ile kendinizi gösterin! GU yatay pivot don­anım­ları, 300 kg kanat ağırlığına ve 2950 mm kanat yük­sekliğine sahip dai­resel ve dik­dörtgen pen­cer­elere uygulanabilir. Özel hava­landırma talebi olan yer­lerde çift yönlü hava­landırma imkanı sunar: kirli hava üst taraftan çıkarken, temiz hava alt taraftan girer. Bu hava­landırma metodu oldukça ver­imlidir, bu yüzden nemin ve kötü koku­ların bir an önce tahliye edil­mes­inin istendiği ort­amlar için uygundur. GU pivot don­anım­ları ahşap, PVC veya alümi­nyum pen­cer­el­erde kon­forlu ve kolay kullanım imkanı sağlar.

 

 

DİKEY PİVOT DONANIMLARI

 

Bu tipte bir pen­cereyi hareket ettirmek için ihti­yacınız olan herşey burada: iki tipteki güvenli ve ayar­lanabilir frenli men­teşeler ve merkezi kilitleme sis­tem­leri, kasa malze­me­sine mükemmel şekilde uyum sağlar. Dikey pivot pen­cere sis­teminde kol, yanda veya altta kon­um­landırılabilir.

 

Alışılmadık bir biçimde pen­cere açılımı: GU dikey pivot don­anım­ları merkez dışındaki dönme nok­talarında, yüksek dikey boşlu­klarda, geniş ve ağır kanat­larda bile kolay ve kon­forlu bir hava­landırma imkanı sağlar.

 

 

YÜKSEK KANAT HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

 

GU'nun yüksek kanat açma sis­tem­leri ile erişilemeyen plastik, ahşap veya metal yüksek kanat­ları hareket ettirebilirsiniz. Bir tah­rikle birden fazla kanadı kumanda ede­bildiğinizden dolayı oldukça uygun maliyet­lidir.

 

Yüksek kanat hava­landırma sis­tem­leri, ulaşıla­mayan yüksek pen­cer­eleri günlük hava­landırma amacıyla kullanabil­menizi sağlar. Ahşap, PVC ve alümi­nyum pro­filler için uygundur. Bir çok kanat tek motor ile kontrol edilebildiği için, minimum maliyetle etkin bir hava­landırma imkanı sağlanır. Tabi ki, kol ile manuel kullanım da mümkündür.

 

 

Loading...